Billeder

Alslev Å Ved betonbroen kort før udløbet i Varde Å. Ca. 1990

Varde Å med Janderup Kirke i baggrunden. Til venstre kan Kræ Riwers hus lige anes. Han drev færgefart over åen til Alslevsiden samt fiskeri i åen. Nogle mener også, der var smugkro her. Helt op til slutningen af 1800tallet var der en livlig pramdrift på Varde Å op til Varde. Fra Fanø sejledes muslingeskaller til Varde Kalkovn. Her blev skallerne brændt, så kalken kunne bruges til mørtel eller som farvestof. Den trafik går helt tilbage til middelalderen. På tilbagevejen blev prammene lastet med jydepotter, der kom fra hele Vardeområdet. Potterne var pakket ind i lyng, der på endestationen blev brugt som brændsel. Opstrøms kirken var der en ladeplads. Her kunne f.eks. landes varer, som tolderne i Varde ikke skulle have fingrene i. Der var også ladepladser i Sjelborg og Hjerting. I modsætning til Janderup, var de lovlige. Ved Janderup Kirke var der oprindelig et vadested, hvor stude, der kom nordfra, blev drevet over på deres vej til Husum og Hamburg. Så var det naturligt at holde et hvil her inden overgangen. Når mange folk samles dukker der også handelsfolk op, så der var mulighed for at faldbyde alskens ting og sager. Der var naturligvis også muligt at få slukket tørsten. Hvis man kom ved højvande var der ca. 6 timer til vadestedet kunne benyttes. Da jernbanen kom til Varde i 1874, blev den en hård konkurrent til pramdriften, der efterhånden helt ophørte.

I den nordlige del af Alslev Sogn finder vi Sct. Folmers Kilde, en helligkilde, der kan spores tilbage til tidlig middelalder. Hvem denne helgen er er fortoner sig i det uvisse. Men det vides, at der oprindelig var et lille kapel her. Især omkring Sct. Hansaften skulle kilden have sin største kraft, hvorfor mange valfartede hertil for at opnå helbredelse. Lige ved kilden står et kors, der dog er af nyere dato. Det er et dejligt fredfyldt sted.