Nationalpark Vadehavet

engene

Nationalpark Vadehavet sender en tunge ind i Varde Ådal således, at største del af engarealerne fra Ho Bugt til Varde by er en del af nationalparken. Hele den vestlige del af Alslev Sogn bliver således en del af Nationalpark Vadehavet. Det kan byen måske udnytte til at profilere sig. Der er flere muligheder for at komme ud i engene og nyde dette kæmpeområde Hvorfra man kan se trafikken på Tarhagevej og mod nord se til Varde. Kør ud ad Vibækvej og forsæt ad grusvejen så langt du kan komme, så vil du se denne ruin.H

Her blev i 1925 opført et pumpehus indeholdende en 15hk petroleumsmotor, der trak en centrifugalpumpe

Her blev i 1925 opført et pumpehus indeholdende en 15hk petroleumsmotor, der trak en centrifugalpumpe

Herfra blev der via et sindrigt system af grøfter ledt vand ud over engene. Det havde stor betydning for landbruget, da græs fra engene blev lavet til hø og brugt som vinterfoder til dyrene. Læg mærke til, at Varde Å her er så bred. at der er dannet en ø.

I baggrunden pumpehuset.

I baggrunden pumpehuset.

Her ses resterne af hovevandingskanalen. Helt i baggrunden kan et pumpehus i Billum Enge lige anes. Der har været mange engvandingspumper lang Varde Å. Få meter nord øst for Tarphagebroen kan ses rester af et fundament  til snegl trukket af en vindmølle.

Et blik mod nord, hvor Janderup Kirke rejser sig i landskabet

Herude er der kun ganske få træer. De, der er her, er hårdt medtaget af vinden. De er også rasteplads for trækkende fugle. DSC01847am Her en Kornværling