Nationalpark Vadehavet

engene

Nationalpark Vadehavet sender en tunge ind i Varde Ådal således, at største del af engarealerne fra Ho Bugt til Varde by er en del af nationalparken. Hele den vestlige del af Alslev Sogn bliver således en del af Nationalpark Vadehavet. Det kan byen måske udnytte til at profilere sig. Der er flere muligheder for at komme ud i engene og nyde dette kæmpeområde Hvorfra man kan se trafikken på Tarhagevej og mod nord se til Varde. Kør ud ad Vibækvej og forsæt ad grusvejen så langt du kan komme, så vil du se denne ruin.

Med udløbet i Ho Bugt danner Varde Å et æstuarium, hvilket betyder udløbet ikke er kontrolleret, så når der er højvande i forbindelse med stormfloder eller bare forhøjet vandstand i Vadehavet, så breder vandet sig ind over engene. I nogle tilfælde vil Tarphagevejen blive oversvømmet, så trafikken standses. Sådan et højvande kan forplante sig op i de små vandløb og i Alslev Å. Disse oversvømmelser af engene havde stor betydning for tilføjelse af næringsstoffer. Hø fra engene gav vinterfoder til husdyrene. Høhøsten startede omkring Sct. Hans og derefter blev ungdyrene lukket ud på græs her, hvor de så gik sommeren over.

Tryk for stor billede

Her blev i 1925 opført et pumpehus indeholdende en 15hk petroleumsmotor, der trak en centrifugalpumpe

Her blev i 1925 opført et pumpehus indeholdende en 15hk petroleumsmotor, der trak en centrifugalpumpe

Herfra blev der via et sindrigt system af grøfter ledt vand ud over engene. Det havde stor betydning for landbruget, da græs fra engene blev lavet til hø og brugt som vinterfoder til dyrene. Læg mærke til, at Varde Å her er så bred. at der er dannet en ø.

I baggrunden pumpehuset.

I baggrunden pumpehuset.

Her ses resterne af hovevandingskanalen. Helt i baggrunden kan et pumpehus i Billum Enge lige anes. Der har været mange engvandingspumper lang Varde Å. Få meter nord øst for Tarphagebroen kan ses rester af et fundament  til snegl trukket af en vindmølle.

Et blik mod nord, hvor Janderup Kirke rejser sig i landskabet

Herude er der kun ganske få træer. De, der er her, er hårdt medtaget af vinden. De er også rasteplads for trækkende fugle.

DSC01847am

Her en Kornværling