Naturen omkring Alslev

Alslev Sogn har en mangfoldig og afvekslende natur. En stor del af sognet er gammel hedeflade opstået på en smeltevandsslette. Oprindeligt var største delen af sognet dækket af hede. Heraf er der nu kun et lille fredet hedeområde vest for Alslev By samt et større sammenhængende areal underlagt i den nordøstlige del. Dette område er ejet af Forsvaret og anvendes som militært øvelsesområde. Mod nord ligger Toftnæs Hede med flyvepladsen. Langs Alslev Å ligger et værdifuldt engområde, der er omfattet af Natura 2000 bestemmelserne. Alslev Å munder ud i Varde Å. Varde Ådal er op til Varde udlagt som Nationalpark Vadehavet.

Sognet er præget af mange års grusgravning, der kun enkelte steder har efterladt noget interessant natur. På samme måde er der i den sydøstlige del op mod Guldager sogn spor efter en omfattende mergelgravning, der havde sin storhedstid i begyndelsen af 1900-tallet. Det har efterladt en del dybe søer med en god fiskebestand og fugleliv. De forskellige områder vil blive behandlet i de forskellige undermenuer. Mange steder rummer også en spændende historie.

Helligkilden2m

Helligkilden i Toftnæs